De wens van Kate en Jeremiah Mbulamani en het hele dorp Mutoto om een dokterspost te bouwen kan in vervulling gaan. De Spykmanstichting doneert het hele bedrag dat voor de bouw nodig is. Het dorp heeft het stuk land gedoneerd en de bouwstenen. In het voorjaar van 2023 zal de bouw beginnen. De District Health Office van Mbale heeft toegezegd om het te bemannen met een arts en verpleegster. Jeremiah hoopt dat hiermee de drempel om medische hulp te vragen verlaagd wordt voor de dorpelingen en de sterfte van vooral moeders en kinderen afneemt.