Wilt u ons helpen met een donatie?

Zou u ons willen helpen met een donatie om onze projecten te ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken op: Stichting Lot NL46 TRIO 0338 9440 79
Graag ontvangen we van u een mail met uw gegevens, zodat we u kunnen bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. Dank!

Uw giften zijn aftrekbaar

Stichting Lot is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven gebruik maken van fiscale regelingen.

 • In de privésfeer zijn giften fiscaal aftrekbaar indien het totaal van de giften gedaan in een jaar ligt tussen de 1 en 10 % van uw onzuiver inkomen. Het doen van giften moet u kunnen staven met schriftelijke bewijzen, zoals bank- en giroafschriften.
 • Periodieke schenkingen: het betreft hier schenkingen die u voor minimaal vijf jaar doet en die worden vastgelegd in een overeenkomst met Stichting Lot. Sinds januari 2014 kan deze 5- jaars overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris worden afgesloten. De kosten van een 5-jaarsschenking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Dus bijzonder gunstig voor u en voor ons omdat u met minder kosten meer kunt schenken. Het formulier hiervoor vindt u onder bijgaande link.
  Steun Stichting LOT gedurende ten minste vijf jaar
 • Voor bedrijven bedraagt de aftrekbaarheid van giften aan ideële instellingen maximaal 6% van de nettowinst in een jaar met een minimumbedrag.
 • U kunt in uw testament bepalen dat u een deel van uw nalatenschap of een legaat nalaat aan Stichting Lot. Dit kunt u het best regelen in samenspraak met een notaris.

Voor meer informatie:
www.belastingdienst.nl/giften/

Voor meer informatie:
www.belastingdienst.nl/giften/

Donateurs

Voor de kappersschool in Bobo-Dioulasso hebben we een bijdrage gekregen van de Spykmanstichting en Stichting K.O.O.K.

Voor Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen hebben we van de volgende fondsen een donatie gekregen:

 • Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds
 • Sylvia Wilhemina Stichting
 • Lexhanna Stichting
 • Dr. C.J. Vaillant Fonds
 • Stichting Mundo Crastino Meliori
 • KNR – Projecten in Nederland: ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland (PIN).

Voor Mother’s Heart Uganda hebben we boeken voor de school gekregen van Biblionef. Het inventaris is bekostigd door de Spykman Stichting, Stichting Lot heeft het aanleggen van water kunnen betalen en van de Dr Hofstee Stichting en het Johanna Donk-Grote Fonds hebben we geld gekregen om de school te schilderen.
Voor het inrichten van de kleuterlokalen zijn we dankbaar dat Stichting K.O.O.K., de Spykman Stichting, en de Dr. Hofsteestichting hebben bijgedragen.

En IJzerhandel de Vijl en Makita hebben ons gereedschappen en machines gegeven die we mee hebben genomen naar Oeganda, daar hebben gebruikt en vervolgens achtergelaten voor nieuwe projecten of onderhoud.

Voor het bouwen van een dokterspost in Mutoto hebben we een bijdrage gekregen van de Spykmanstichting.

Voor noodhulp aan de vluchtelingen in Ouagadougou hebben we een bijdrage gekregen van de Spykmanstichting.

Voor het afmaken van een pomp en put in Burkina Faso, in samenwerking met Nafoore Cellal hebben we een bijdrage van K.O.O.K. gekregen.

 

 

 

 

Stichting Lot Stichting Vredenburgh/Th. Spijkerstichting