Over ons

Stichting Lot Charlotte BorggreveStichting Lot is opgericht door Charlotte Borggreve om een bestaand project Multi Culti Cooking, dat op VO-scholen wordt uitgevoerd, te gaan uitbreiden naar basisscholen. Waar Multi Culti Cooking op VO-scholen een vakoverstijgend project is waarbij leerlingen uitgedaagd worden om in een kookwedstrijd andere culturen te leren kennen, gaan we er voor de basisschool een andere ‘twist’ aan geven. Daar krijgen leerlingen een speciale les Multi Culti Cooking waarna ze vijf keer samen met oudere buurtbewoners gaan koken en vormgeven om zó elkaars en andere culturen te leren kennen. En om samen een band op te bouwen.

Voor het project in Burkina Faso werkt Charlotte samen met haar broer Dries Borggreve, die net als zij meerdere keren landen in West-Afrika bezocht en er veel mensen heeft leren kennen. Eén ervan, Alima Konaté uit Bobo-Dioulasso, vroeg een aantal jaar geleden aan Dries of hij haar kon helpen om haar droom waar te maken: een kappersschool op te zetten voor (bijna) analfabete meisjes, zonder schoolopleiding. Dries heeft daar gehoor aan gegeven en heeft haar school een aantal jaar financieel ondersteund. Omdat Alima de school wilde gaan professionaliseren en uitbreiden, heeft  Stichting Lot besloten om haar daarbij te gaan helpen. We hebben dit een aantal jaar gedaan tot we in 2023 besloten om de school niet meer te ondersteunen omdat Alima in de VS is gaan wonen en van zo’n afstand de school niet meer goed kon leiden.

Door haar reizen kwam Charlotte als vrijwilliger in Oeganda en Sri Lanka terecht en ontmoette daar inspirerende mensen met wie ze is gaan samenwerken. Dat leidde ertoe dat Stichting Lot intensief is gaan samenwerken met Mother’s Heart Uganda van Jeremiah en Kate Mbulamani. Zo hebben we samen een school gebouwd en ingericht, water aangelegd, een schoolplein gemaakt, geïmpregneerde muggennetten aan 500 gezinnen uitgedeeld en we zijn nu bezig met het bouwen van een dokterspost.

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie doen op NL46TRIO0338944079

Bestuursleden:

Sabrina Kamstra (voorzitter)
Fleur Gieben (penningmeester)
Barbara Jurgens (secretaris)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bankgegevens

Stichting Lot is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 34278806
Bank: NL46TRIO0338944079
Fiscaal nummer: 8182.56.989