Over ons

Stichting Lot Charlotte BorggreveMulti Culti Cooking

Stichting Lot is opgericht door Charlotte Borggreve om een bestaand project Multi Culti Cooking, dat op VO-scholen werd uitgevoerd, uit te breiden naar basisscholen. Waar Multi Culti Cooking op VO-scholen een vakoverstijgend project was waarbij leerlingen uitgedaagd werden om in een kookwedstrijd andere culturen te leren kennen, gingen we er voor de basisschool een andere ‘twist’ aan geven. Daar kregen leerlingen een speciale les Multi Culti Cooking waarna ze vijf keer samen met oudere buurtbewoners gingen koken en vormgeven om zó elkaars en andere culturen te leren kennen. En om samen een band op te bouwen. Dat hebben we zo’n 35 keer uitgevoerd en het was een groot succes!

Kappersschool

Voor het project in Burkina Faso werkt Charlotte samen met haar broer Dries Borggreve, die net als zij meerdere keren landen in West-Afrika bezocht en er veel mensen heeft leren kennen. Eén ervan, Alima Konaté uit Bobo-Dioulasso, vroeg een aantal jaar geleden aan Dries of hij haar kon helpen om haar droom waar te maken: een kappersschool op te zetten voor (bijna) analfabete meisjes, zonder schoolopleiding. Dries heeft daar gehoor aan gegeven en heeft haar school een aantal jaar financieel ondersteund. Omdat Alima de school wilde gaan professionaliseren en uitbreiden, heeft  Stichting Lot besloten om haar daarbij te gaan helpen. We hebben dit een aantal jaar gedaan tot we in 2023 besloten om de school niet meer te ondersteunen omdat Alima in de VS is gaan wonen en van zo’n afstand de school niet meer goed kon leiden.

Oeganda

Door haar reizen kwam Charlotte als vrijwilliger in Oeganda en Sri Lanka terecht en ontmoette daar inspirerende mensen met wie ze is gaan samenwerken. Dat leidde ertoe dat Stichting Lot intensief is gaan samenwerken met Mother’s Heart Uganda van Jeremiah en Kate Mbulamani. Zo hebben we samen een school gebouwd en ingericht, water aangelegd, een schoolplein gemaakt, geïmpregneerde muggennetten aan 500 gezinnen uitgedeeld en een gezondheidscentrum gebouwd. We zijn nu fondsen aan het werven om een project met 100Weeks op te zetten: 100 vrouwen uit de armoede in Mutoto.

Nafoore Cellal

Via een inspirerende kunstenaar, Saïdou Dicko, kwam Charlotte in contact met l’Association Nafoore Cellal in Ouagadougou, Burkina Faso. Een groep jonge mensen die in een wijk waar veel armoede heerst en veel vluchtelingen zijn neergestreken, projecten opzet. Ze hebben een kraamkliniek met gezondheidscentrum en apotheek gebouwd en groentetuin met waterput aangelegd. Stichting Lot is nu fondsen aan het werven om een waterput en pomp van zonne-energie te voorzien, zodat het gezondheidscentrum water heeft en hygiënisch kan werken. Heel belangrijk!

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie doen op NL46TRIO0338944079

Bestuursleden:

Lies den Outer (voorzitter)
Dries den Outer (penningmeester)
Eva Slot (secretaris)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bankgegevens

Stichting Lot is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 34278806
Bank: NL46TRIO0338944079
Fiscaal nummer: 8182.56.989