Nafoore Cellal

Gezondheidsomstandigheden van kwetsbare mensen verbeteren in Ouagadougou (Burkina Faso)

Stichting Lot ondersteunt een Vereniging in Burkina Faso: Centre de Santé Nafoore Cellal, wat solidariteit voor de gezondheid betekent in de Fulfulde-taal. Dat is de taal van de Peul, een nomadenstam, ook wel de Fulani genoemd. Ze leven vooral in West-Afrika, de Sahara en de Sahel.

Een deel is nog nomade maar een deel leeft ook in steden. Onder andere in een buitenwijk van Ouagadougou de hoofdstad van Burkina Faso. Waar niet alleen de Fulani wonen, maar ook gevluchte mensen uit Noord Burkina Faso.

Daar heeft een groep van toegewijde jonge mensen die het idee koesterden om samen te komen om de gezondheidsomstandigheden van de bevolking in het algemeen en de kwetsbare bevolking in het bijzonder te verbeteren, deze vereniging in 2017 opgericht.

Deze vereniging heeft al een aantal projecten gerealiseerd:

  1. De oprichting en uitrusting van een apotheek;
  2. De oprichting en uitrusting van een gezondheidscentrum en een kraamkliniek;
  3. Rekrutering van 8 gezondheidswerkers;
  4. De oprichting van een farmaceutisch depot;
  5. De bouw van verschillende watertorens met zonnepanelen;
  6. De aanleg van een biologische gemeenschappelijke moestuin voor intern ontheemde en kwetsbare vrouwen (55 vrouwen en 8 mannen werken daar);

Een grote wens is nu om een watertoren en boorgat af te maken zodat die kan gaan functioneren.

Daarmee kan het gezondheidscentrum, de kraamkliniek en de apotheek van water worden voorzien. (Nu gebeurt dat nog met wekelijkse aanvoer van water in tanks op vrachtwagens). Het boorgat is gemaakt, het reservoir ook, maar het moet dus nog aangesloten worden en van zonnepanelen en batterijen worden voorzien.

Kappersschool in Bobo-Dioulasso

Kansen creëren voor jonge vrouwen is investeren
in een betere toekomst.

Jonge, analfabete vrouwen en/of vrouwen met weinig kansen in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) de gelegenheid geven om toch een opleiding te volgen waarbij ze vakken leren als kappen (inclusief vlechten), naaien en henna-schilderen. Beroepen waarmee ze op een eenvoudige manier (vanuit huis of bij klanten thuis) in hun onderhoud kunnen voorzien. We werken hierbij samen met een bestaande kappersschool, die wil uitbreiden met een naaiatelier en een henna-schilder-opleiding. Deze kappersschool werkt met minimale middelen, maar houdt zich dankzij haar initiatiefneemster, Alima Konaté, net staande.

School gaat zonder onze steun verder

Wij zijn in januari 2023 op bezoek geweest bij de school en zagen dat de school minder goed liep omdat de directrice al twee jaar in Amerika woonde. Van zo’n afstand is het moeilijk om adequaat leiding te geven. De docenten en ander personeel deden hun best, maar we vonden de basis te wankel om verder te ondersteunen.