Lindenstraat 15a
1015 KV Amsterdam
Telefoonnumer:
06 10 79 90 17
E-mailadres:
info@stichtinglot.org

Kappersschool in Bobo-Dioulasso

Kansen creëren voor jonge vrouwen is investeren
in een betere toekomst.

Jonge, analfabete vrouwen en/of vrouwen met weinig kansen in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) de gelegenheid geven om toch een opleiding te volgen waarbij ze vakken leren als kappen (inclusief vlechten), naaien en henna-schilderen. Beroepen waarmee ze op een eenvoudige manier (vanuit huis of bij klanten thuis) in hun onderhoud kunnen voorzien. We werken hierbij samen met een bestaande kappersschool, die wil uitbreiden met een naaiatelier en een henna-schilder-opleiding. Deze kappersschool werkt met minimale middelen, maar houdt zich dankzij haar initiatiefneemster, Alima Konaté, net staande.

Wilt u ons helpen?

Wij willen fondswerven om deze school uit te breiden en een beter fundament te geven met goede materialen en goede docenten. Onze wens is om in de komende drie jaar de school in Bobo-Dioulasso te ondersteunen met geld voor materialen en uitbreiding. Dit willen we verwezenlijken door fondswerving en crowdfundingsacties onder onze relaties.