Kappersschool in Bobo-Dioulasso

Kansen creëren voor jonge vrouwen is investeren
in een betere toekomst.

Jonge, analfabete vrouwen en/of vrouwen met weinig kansen in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) de gelegenheid geven om toch een opleiding te volgen waarbij ze vakken leren als kappen (inclusief vlechten), naaien en henna-schilderen. Beroepen waarmee ze op een eenvoudige manier (vanuit huis of bij klanten thuis) in hun onderhoud kunnen voorzien. We werken hierbij samen met een bestaande kappersschool, die wil uitbreiden met een naaiatelier en een henna-schilder-opleiding. Deze kappersschool werkt met minimale middelen, maar houdt zich dankzij haar initiatiefneemster, Alima Konaté, net staande.

School gaat zonder onze steun verder

Wij zijn in januari 2023 op bezoek geweest bij de school en zagen dat de school minder goed liep omdat de directrice al twee jaar in Amerika woonde. Van zo’n afstand is het moeilijk om adequaat leiding te geven. De docenten en ander personeel deden hun best, maar we vonden de basis te wankel om verder te ondersteunen.